WELCOME TO OUR LABORATORY

DSC LABORATORY
หรือ

ประสบการณ์ทำงาน
จำนวนสูตรที่ถูกคิดค้น
จำนวนลูกค้า

DSC LABORATORY

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตามแนวโน้มและตอบโจทย์ของตลาด เช่น Global Consumer insight survey 2019 เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ เน้นงานวิจัยด้านสมุนไพรไทยเป็น Core Business นำเสนอสู่สากล ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบ และดีไซน์หน้าตาสินค้าหรือส่วนผสมของสินค้าได้ตามต้องการด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ การออกแบบ และดีไซน์สินค้า ด้วยความหลากหลาย มีการจัดการบริหารงานแสดงสินค้าทุกปี เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสะดวกต่อการรับรู้ของผู้บริโภค รวมถึงการขายผ่านระบบ e-commerce ใช้ Platform ที่เป็นสากล Lazada, Shopee และ facebook มียอด view รวมถึง Follower จำนวนมากผุ้บริโภคที่ที่ให้ความสนใจเข้าถึงในผลิตภัณฑ์ได้สะดวก

ผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐานของบริษัทมีให้คุณเลือกมากมาย จึงเหมาะสำหรับความต้องการทุกรูปแบบของคุณ

คำรับรองจากผู้ใช้

ขั้นตอนการสร้างโปรดักด้วยตัวเอง

1

เลือกส่วนผสมตามผิสหน้าที่คุณต้องการ และปรับเเต่งกลิ่งได้อย่างอิสระ

2

เลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามต้องการ และเขียนข้อความที่ต้องการหรือเพิ่มรูปภาพในการตกเเต่งที่สือถึงความเป็นคุณ

3

สั่งผลิตได้ง่ายดายเพียงสมัครสมาชิค

แลปผลิต ครีม อาหารเสริม